Szerzői jogi nyilatkozat

 

Köszönjük, hogy honlapunkra látogatott. A honlapot az alábbi feltételek betartása mellett használhatja. Kérjük, a honlap használata előtt olvassa el a feltételeket.

A www.gipszbetonlepcso.hu (továbbiakban: “Honlap”) a Reketye Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2086 Tinnye, József A. u. 1., cégjegyzékszáma: Cg.13-09-100766) (továbbiakban: „Tulajdonos”) tulajdona.

A Tulajdonos fenntart minden, a Honlap bármely részeinek bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot, figyelemmel a nemzetközi és magyar jogszabályi rendelkezésekre.

A Honlap teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

A feltételek értelmében Ön korlátozott joggal rendelkezik a Honlap használatát illetően. Nem áll jogában másolni, reprodukálni, újraszerkeszteni, megmásítani, terjeszteni, kiadni, megjeleníteni, előadni, módosítani, származtatott munka elkészítésére felhasználni, továbbadni, vagy bármely módon hasznosítani a Honlapról szerzett információkat.

A Tulajdonos követelheti a jogsértés abbahagyását és kötbér kiszabására jogosult.

A www.gipszbetonlepcso.hu honlap üzemeltetése során a Tulajdonos igyekszik a lehető legpontosabb információkat szolgáltatni. Az információk esetleges félreértéséből, vagy a helytelen következtetések levonásából eredő esetleges károkért a Tulajdonos nem vállalja a felelősséget. A Tulajdonos a weboldal használatából eredő károkért mindennemű felelősségét kizárja.

A letöltést a Reketye Kft. a következő esetekben engedélyezi:

  1. a letöltésről csak egy kinyomtatott oldal készíthető és a kinyomtatott oldalról további másolat nem engedélyezett
  2. a letöltések csak személyes, nem kereskedelmi célra vehetők igénybe
  3. a letöltött és/vagy kinyomtatott anyagokkal kapcsolatban Ön köteles betartani az összes vonatkozó jogszabályt.

Továbbá, nem kínálhatja fel eladásra vagy kereskedelmi célra a Honlap és azoknak bármely anyagát. A Honlap semmilyen részét nem teheti más honlapon elérhetővé sem hiperlink formájában, sem másképp, kivéve ha a Tulajdonos erre írásbeli engedélyt ad.

Ön elfogadja, hogy a Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy a honlapon megjelenő tartalmakat bármikor módosítsa.

Amennyiben a honlap tartalmát vagy a Tulajdonos fényképeit a Tulajdonos engedélye nélkül azonos vagy hasonló formában észleljük harmadik személyek honlapján vagy nyomtatott formában, vagy bármilyen más írott illetve szóban elhangzott módon, amely üzleti célhoz fűződik, másolt oldalanként és/vagy fotónként 10.000 Ft összegű kötbért számlázunk naponta. A kötbér a jogellenes használat átalánydíja, a jogsértés bizonyításán kívül tényleges kárt bizonyítani a Tulajdonos nem köteles. A jogellenes felhasználást közjegyzői ténytanúsítással bizonyítjuk vita esetén. A közjegyzői ténytanúsítás közokirat.

A Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy az alábbi feltételeket bármikor megváltoztassa, módosítsa.